هـــــر نوع ملکول کوچکی است که پس از ورود به بدن با فعل و انفعال در سطح ملکولی بدن تغییر ایجاد میکند

داروهای ضد اسید (آنتی اسید)

 

آلومینیوم هیدروکساید:قرص های جویدنی ۳۰۰ میلی گرمی و

 سوسپانسیون ۳۲۰میلی گرمی.موارد مصرف:در درمان سوزش معده ،

سوء هضم،ترش کردن.

 

مقدار مصرف:۶۰۰میلی گرم ۴ تا ۶ بار در روز بین غذا و هنگام خواب.

 عوارض جانبی:یبوست،کاهش اشتها،کاهش وزن،سفید شدن مدفوع.

 نکات مهم**اثر این دارو اگر ۱ تا ۳ ساعت بعد از غذا و یا هنگام خواب مصرف

 شود بیشترخواهد شد.

 **قرص را بخوبی بجوید و سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تکان بدهید.

**نام معروف و تجاری این دارو (آمفوژل)میباشد.

 

آلمینیوم ام جی:

قرص های جویدنی و سوسپانسیون

 موارد مصرف:در درمان سوزش معده،سوء هضم و ترش کردن

 مقدار مصرف:۱ تا ۴ قرص چهار بار در روز یا ۱ تا ۴ قاشق از سوسپانسیون ۲۰

 دقیقه تا۱ساعت بعد از غذا و هنگام خواب.

 عوارض جانبی:یبوست،کاهش اشتها،کاهش وزن،سفید شدن مدفوع.

 نکات مهم*اثر این دارو اگر ۱ تا ۳ ساعت بعد از غذا مصرف شود بیشترخواهدبود.

 *قرص را بخوبی بجوید و سوسپانسیون را قبل از مصرف بخوبی تکان دهید.

*نام معروف و تجاری این دارو (مالوکس)میباشد.

 

 

آلمینیوم ام جی اس:قرص های جویدنی و سوسپانسیون.

 موارد مصرف:در درمان سوزش معده،سوء هضم و ترش کردن.

 مقدار مصرف:۱ تا ۴ قرص چهار بار در روز یا ۱ تا ۴ قاشق سوسپانسیون ۲۰

  دقیقه تا ۱ ساعت بعد از غذا و هنگام خواب.

 عوارض جانبی:یبوست،کاهش وزن،کاهش اشتها،سفید شدن رنگ مدفوع.

 نکات مهم*اثراین دارو اگر۱ تا ۳ ساعت بعد ازغذاویا هنگام خواب باشدبیشتراست.

 *قرص را بخوبی بجوید و سوسپانسیون را قبل از مصرف بخوبی تکان دهید.

*نام تجاری و معروف این دارو (دی ژل)میباشد.

 

هیدروکسید منزیوم:سوسپانسیون.

 موارد مصرف:ضد اسید ،مسهل.

 مقدار مصرف:*بعنوان ضد اسید:۱ تا ۳ قاشق چهاربار در روزهمراه یک لیوان آب.

                  *بعنوان مسهل:۶ تا ۱۲قاشق به صورت یکجا وهمرابا یک لیوان آب.

 عوارض جانبی:اسهال،تهوع،استفراغ،سرگیجه،ضربان نامنظم قلب.

 نکات مهم*سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.

            *این دارو همیشه باید همراه با یک لیوان آب مصرف شود

             *نام دیگر این دارو (شیر منیزی)میباشد.

 

بیسموت ساب سیترات:قرص ۱۲۰ میلی گرمی.

 موارد مصرف:در درمان زخم های معده و روده و در درمان عفونت های گوارشی

هلیکوباکتر پیلوری.

 مقدار مصرف:روزانه چهار قرص به مدت ۲۸ روز.

 عوارض جانبی:تهوع،استفراغ،سیاه شدن زبان،سیاه شدن مدفوع.

 نکات مهم*اگراین داروهمراه با تتراسیکلین مصرف میشود،بهتراست بافاصله ۱ ساعت از هم مصرف شوند.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  دانشجودانشگاه علوم پزشکی  |